Filme Imagesetter

Liftcon Graphics

Filme imagesetter

Lărgirea portofoliului de produse este o permanentă preocupare pentru compania noastră.

Filmele pentru imagesetter au fost încă de la lansarea lor o categorie aparte de consumabile în industria artelor grafice. Spre deosebire de alte categorii de produse, filmele pentru imagesetter au urmat standardizarea producătorilor de utilaje. în funcţie de soluţia constructivă aleasă de producătorul îmagesetteruluî filmele se diferenţiază după mai multe criterii:

1.  Ti pul emulsiei - în funcţie de lungimea de undă deosebim RLD (650-670 nm), HN (633 nm), Al (488 nm), LED (670nm) şi IR (780nm);
2.  Transparenţa materialului - Translucid sau Mat;
3.  înfăşurare - cu emusia la interior sau la exterior;
4.  Diametrul cilindrului interior - 29.0mm, 50.8mm, 72.0mm sau 76.0mm;
5.  Grosimea filmului - 0.10mm sau 0.18mm;
6.  Densitatea maximă a filmului - Rapid Acces sau Hard Dot.

Vă asigurăm de sprijinul nostru în identificarea produsului necesar precum şi asistenţă tehnică pentru calibrarea imagesetterului şi pentru ulterioare lînearizări.

Vă punem la dispoziţie şi soluţiile pentru prelucrarea filmului -revelator şi fixator. Ratele de diluţie sunt de 1:2 pentru revelator respectiv 1:3 pentru fixator. Formulările chimice moderne permit viteze mari de prelucrare a filmului (imersia poate scădea până la 20s) în condiţiile unor temperaturiîn intervalul 29-34 grade celsius.


X-Analytics